Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/979/2017 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego informujemy, że z dniem 1 września 2017 r. Szkoła Mistrzostwa Sportowego nr 2 zostaje włączona do Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy wszystkich młodych ludzi chcących rozwijać po mistrzosku swoje siatkarskie talenty.

W naszym Zespole każdy jest ważny!

Szkoła Mistrzostwa Sportowego nr 2
z oddziałami Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 3
w Gdańsku
w piłce siatkowej chłopców i dziewcząt

Walka jest zwycięstwem!

Start Aktualności Galerie

Dobre słowo dla Ciebie:

20 kwietnia 2017

Moduł prawny- seksualność

Moduł prawny- seksualność

Dnia 20.03 2017 roku odbyło sie spotkanie pasjonatów prawa z adwokatem Marcinem Merchelem. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom dotyczącym prawnych aspektów odnoszących się do sfery seksualnej człowieka. Młodzież poznała przykłady przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, czym jest dojrzałość płciowa i wiek zgody wg prawa polskiego i jak ta sytuacja wygląda w innych państwach i kulturach. Gimnazjaliści dowiedzieli się, że są w „wieku ochronnym”, co oznacza, że nie są w stanie podjąć ważnej prawnie decyzji w przedmiocie zgody na podjęcie czynności seksualnych. Kto obcuje płciowo z osobą poniżej 15 roku życia lub dopuszcza się wobec takiego małoletniego innej czynności seksualnej bądź doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania popełnia czyn zabroniony. Małoletni poniżej 15 roku życia nie jest w stanie wyrazić prawnie relewantnej decyzji w tym zakresie. Gimnazjaliści dowiedzieli się, czym jest pornografia i że w Polsce jest ona legalna. O przestępstwie mówimy między innymi wtedy, gdy publicznie prezentuje się treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która sobie tego nie życzy. Przestępstwo jest też wtedy, gdy ktoś w celu rozpowszechnienia utrwala, posiada, przechowuje, sprowadza treści pornograficzne z udziałem małoletniego. Czynem zabronionym jest również prezentowanie treści pornograficznych małoletniemu poniżej 15 roku życia bądź udostępnianie mu przedmiotów mających taki charakter.

Gimnazjaliści dowiedzieli się też, jaka jest odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, np. w przypadku rozpijania małoletniego lub uchylania się od obowiązku alimentacyjnego. Niezwykle ciekawe dla młodzieży były zagadnienia dotyczące rodzaju wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej, jak również jaka jest odpowiedzialność karna za owe wykroczenia. Pan mecenas zainteresował młodzież zagadnieniami dotyczącymi praw i obowiązków małżonków, w szczególności tymi które dotyczą dzieci np. macierzyństwa, zaprzeczenia macierzyństwa, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, domniemanie ojcostwa. Spotkanie było niezwykle ciekawe już w kwietniu czekamy na ciąg dalszy dotyczący przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

              

 

 

 

koordynator modułu prawnego Renata Gromko

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
40 0.13457989692688